KLETT FULLY AUTO

9951 

Klett Fully Automatic Folder Gluer 

2800 x 1200mm